DPM

DPM

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez FilinskiFilms 801 Marina Blvd San Francisco, CA 94123
2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.
4. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora.
5. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

§ 2 Dane automatyczne
1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie („dane automatyczne”).
2. Do danych automatycznych należą:
• nazwa urządzenia, na którym Użytkownik korzysta z aplikacji mobilnych,
• identyfikator urządzenia w aplikacji.
3. Dane automatyczne mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane automatyczne będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych automatycznych.

§ 3 Dane osobowe
1. Dodawanie/edycja danych osobowych dostępna jest w sekcji Ustawień aplikacji.
2. Do danych osobowych należą:
• numer telefonu,
• adres e-mail.
3. Podanie tych danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
4. Dane te mogą być potrzebne do kontaktowania się Użytkownika z Administratorem oraz do korzystania z pewnych funkcji Aplikacji jak m.in. zgłaszanie reklamacji oraz udziału w konkursach.
5. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz realizacji niektórych funkcji Aplikacji.

Świnoujście
Park Zdrojowy

Uwaga!

Ważne

Nie jesteś na urządzeniu mobilnym. Wejdź na stronę przez telefon i zainstaluj aplikację.

Zainstaluj aplikację DPM

Wejdź w ustawienia przeglądarki i naciśnij "Zainstaluj aplikację". W zainstalowanej aplikacji znajdziesz więcej!

img